Liên hệ đặt quảng cáo Liên hệ đặt quảng cáo Sửa máy tính tận nơi TP.HCM Đăng ký thành viên miễn phí trên Vinarao

Liên hệ quảng cáo

ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO TẠI VINARAO.COM:

  Để đặt banner quảng cáo tại các vị trí trên diễn đàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:
 • Email: quangcao[a]vinarao.com
 • Điện thoại: (028) 6281 6385 hoặc 0911 871 565.

CÁC VỊ TRÍ QUẢNG CÁO HIỆN HOẠT:

 • Vị trí TA-01: kích thước 250*70px, quảng cáo hiển thị trên trang chủ và tất cả các trang chi tiết tin đăng.
 • Vị trí RA-01: kích thước 250*250px, quảng cáo chỉ hiển thị trên trang chủ diễn đàn.
 • Vị trí RA-02: kích thước 250*250px, quảng cáo chỉ hiển thị trên trang chủ diễn đàn.
 • Vị trí BA-01: kích thước 250*70px, quảng cáo hiển thị trên trang chủ và tất cả các trang chi tiết tin đăng.
 • Liên hệ đặt quảng cáo
 • Liên hệ đặt quảng cáo
 • Liên hệ đặt quảng cáo
 • Liên hệ đặt quảng cáo
 • Liên hệ đặt quảng cáo